AXA ubezpieczy kurierów Uber Eats w Europie

Dodano: 18-12-2017

AXA zapewni pakiet ubezpieczeń dla pracowników Uber Eats, działających w Europie. Ubezpieczenie będzie pokrywało m.in. szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych, koszty związane z hospitalizacją, zniszczeniem mienia bądź uszczerbkiem na zdrowiu wywołanym przez osoby trzecie.  

„Kurierzy pracujący dla Uber Eats mogą teraz cieszyć się wolnością związaną z pracą na ustalanym przez siebie grafiku, a zarazem spokojem, jaki zapewnić ma im ta dodatkowa ochrona i bezpieczeństwo”, tak informację o uruchomieniu programu skomentował Filip Nuytemans, menedżer generalny Uber Eats w Europie.

Ubezpieczeniem zostaną objęci wszyscy kurierzy bez względu na formę zatrudnienia. Składki będą uiszczane przez firmę. Program ubezpieczeń ma wejść w życie 8 stycznia 2018 r. na terenie Austrii, Belgii, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Decyzja o wykupie dodatkowego pakietu świadczeń ubezpieczeń dla kurierów została podjęta po ataku organizacji chroniących prawa pracownicze na spółkę. Krytyce zostały poddane praktyki pracownicze Uber Eats, w tym zatrudnianie pracowników bez stałej umowy gwarantującej czas pracy oraz świadczenia. Ponadto, firmie zarzucono też wypłaty wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej.

wstecz