AXA: Polacy chcą rozszerzać ubezpieczenia życiowe

Dodano: 09-06-2020
Publikator: informacja prasowa

AXA zleciła przeprowadzenie badań nt. oczekiwań Polaków co do dodatkowej ochrony życia. Z uzyskanych danych wynika, że osoby, które już posiadają polisę życiową, są zainteresowane rozszerzeniem ochrony o ryzyka związane z chorobą, pobytem w szpitalu. Także tego typu zapytania ofertowe coraz częściej trafiają do ubezpieczyciela od klientów.

Jak wynika z badań ubezpieczeni nie planują rezygnować ze swoich polis, a raczej zamierzają je rozszerzyć, aby uzyskać świadczenie na wypadek zachorowania, pobytu w szpitalu albo utraty pracy. Trend ten potwierdza AXA. 

– Nie widzimy, aby klienci rezygnowali z ochrony. Dotyczy to również serwisów i świadczeń, które dodajemy do ubezpieczeń na życie. Klienci po prostu rozumieją, że nie warto, dla kilkudziesięciu złotych miesięcznie, rezygnować z ubezpieczenia, które może dać im w czasie epidemii konkretne świadczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub rodzinie, gdyby doszło do najgorszego, czyli śmierci osoby ubezpieczonej – mówi Aleksandra Polakowska-Szymańska, dyrektor departamentu rozwoju produktów w AXA.

Dodatkowo zauważa, że od czasu wybuchu epidemii koronawirusa klienci coraz częściej pytają o pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, na OIOMIE, kosztów operacji, rekonwalescencji, nakładów na leki, assistance w chorobie, czy wreszcie - o dostęp do lekarzy specjalistów.

Z drugiej strony, badani, którzy do tej pory nie mieli ubezpieczenia życiowego, pomimo wybuchu pandemii nie zamierzają zmienić tego stanu. Jako główną barierę wymieniają kwestie finansowe – uważają, że polisy są za drogie, lub tłumaczą, że nie mają wolnych środków na zakup ubezpieczenia albo nie chcą podejmować takiego zobowiązania finansowego. Bariera ta jest dotkliwa szczególnie teraz, gdy wybuch pandemii negatywnie wpłynął na finanse wielu osób.

wstecz