AXA poinformowała o niewypłacalności biura podróży

Dodano: 19-07-2019

Biuro Podróży Łukasz Kucierski Steja Travel ogłosiło niewypłacalność. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. podróżni mogą liczyć na odszkodowanie.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. poinformowało, że został rozpoczęty proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 01.03.2018 r., które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Łukasz Kucierski Steja Travel.

W komunikacie czytamy, że uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani Podróżni, a także agenci. Z kolei roszczenie może złożyć osoba lub firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy, jak również każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

wstecz