ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych i ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych zostały połączone

Dodano: 18-01-2017

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków obu Spółdzielni, które odbyło się w listopadzie 2016 r., w dniu 1 stycznia 2017 r. nastąpiło połączenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych. Organizacja będzie działać pod nazwą spółdzielni przejmującej, tj. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Ma ona zostać utrzymana do kolejnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zaplanowane na czerwiec tego roku. W dniu 9 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmiany w KRS.

- Decyzja o połączeniu organizacji jest konsekwencją naszych oczekiwań co do wzrostu organizacji, oceną sytuacji w branży finansowej i wyzwań, jakie przed nią stoją –wyjaśniał Artur Nowak-Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. - Nieco inaczej niż jeszcze niedawno, uważamy, że produkty ubezpieczeniowe i kredytowe powinny funkcjonować razem, oczywiście z zachowaniem niezależności doradców w decydowaniu o tym, jakimi produktami chcą się zajmować. Naszym zdaniem produkty ubezpieczeniowe będą coraz silniej wspierać biznes kredytowy w firmach pośrednictwa finansowego, a klienci będą niebawem oczekiwać od swoich doradców, pośredników bardziej wszechstronnego podejścia - dodał.  

Jak przekazano w komunikacie, w zakresie działania organizacyjnego i operacyjnego obu spółdzielni nie następują żadne zmiany, jedynie członkowie ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych stają się członkami ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Również bez zmian pozostaje skład zarządu i rady nadzorczej.

wstecz