Analiza Rzecznika Finansowego nt. postępowań regresowych

Dodano: 04-06-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przygotował analizę dot. roszczeń regresowych w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyjaśnia w niej zasady, gdy ubezpieczyciel może zwrócić się do ubezpieczonego posiadacza pojazdu z roszczeniem o zwrot wypłaconego świadczenia.

- Do Rzecznika Finansowego zgłaszają się klienci, którzy byli sprawcami wypadku komunikacyjnego. Są zaskoczeni pismem od ubezpieczyciela z żądaniem zwrotu wypłaconego przez niego odszkodowania. Stąd pomysł na przygotowanie analizy opisującej podstawowe zasady związane z tzw. postępowaniem regresowym. Roszczenia regresowe dotyczą sytuacji, w których ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie domaga się zwrotu równowartości odszkodowania od sprawcy. Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji, sprawcy szkód będą wiedzieli, jak się zachować, żeby wypłata odszkodowania nastąpiła z OC, a nie kieszeni kierowcy, który spowodował stłuczkę – mówi Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego.

Najczęściej chodzi o przypadki szkód naprawianych z OC komunikacyjnego, w których sprawca uszkodzeń uciekł z miejsca stłuczki. Z informacji zebranych przez Rzecznika wynika, że ubezpieczyciele rzadko skłonni są uznać tłumaczenia kierowców, że nie zauważyli powstania szkody i z tego powodu nie mogą odpowiadać za celowe oddalenie się z miejsca zdarzenia.

W publikacji autorzy dokładnie wyjaśniają, czym jest regres ubezpieczeniowy i jakie są jego rodzaje. Tłumaczą, w jakich sytuacjach zakład ubezpieczeń kieruje roszczenie regresowe  tytułu ubezpieczenia OC ppm. i zwrotu których świadczeń może się domagać. W analizie poddano też kwestie przedawnień tych roszczeń oraz podano, kiedy roszczenie jest skuteczne.

Publikacja jest dostępna na portalu beinsured.pl.  

Pliki do pobrania

wstecz