Alior przeznaczył 186 mln zł na zwrot prowizji i opłat kredytobiorcom

Dodano: 25-02-2020

Alior Bank zawiązał kolejną rezerwę na poczet reklamacji klientów, którzy spłacili kredyt przed umownym terminem, a nie otrzymali zwrotu części opłat i prowizji. Na ten cel bank zamroził 186 mln zł.

W wyroku z dnia 11 września 2019 r. (sprawa C‑383/18) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Czytaj więcej: TSUE: w razie wcześniejszej spłaty kredytu proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszystkie koszty z nim związane

Na mocy tego orzeczenia swoje reklamacje do instytucji finansowych mogą zgłaszać kredytobiorcy, którym bank lub firma pożyczkowa nie zwrócili pobranych kosztów finansowania w razie spłacenia długu przed terminem.

Alior właśnie dokonał kolejnej rezerwy swoich środków na poczet zgłaszanych roszczeń klientów. Bank zadecydował o zamrożeniu 186 mln zł w tym celu. W ubiegłym roku przeznaczono 80 mln zł.

wstecz