Aktualizacja dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka

Dodano: 01-03-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 28 lutego 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka.

Więcej pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

wstecz