Aktualizacja dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury st. proc. wolnej od ryzyka - grudzień 2017 r.

Dodano: 10-01-2018
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 21 grudnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec grudnia 2017 r.

Więcej pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

wstecz