Aegon jako pierwszy zaoferował polisy zgodne z wytycznymi KNF

Dodano: 22-11-2021
Publikator: informacja prasowa

Aegon Polska jest pierwszym ubezpieczycielem na polskim rynku, który dostosował swoją ofertę do nowych wymogów Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Zgodnie z tzw. Interwencją Produktową ogłoszoną przez KNF, od 1 stycznia 2022 roku wszystkie polisy z UFK powinny spełniać nowe kryteria w zakresie minimalnego zwrotu dla klientów oraz odpowiedniej polityki lokacyjnej. W związku z tym, 18 listopada Aegon wprowadził do swojej oferty nowe produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne spełniające te wymogi.

− Za nami wielkie przedsięwzięcie, ponieważ prace nad dostosowaniem naszej oferty produktowej trwały od wielu miesięcy. Dużym wyzwaniem była taka adaptacja produktów, aby zapewniały one klientom minimalny zwrot określony w decyzji KNF, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej – informuje w swoim komunikacie ubezpieczyciel.

Aegon Polska zaproponował swoim klientom dwa nowe produkty z wpłatami regularnymi: Aegon Kapitalna Przyszłość+ oraz Aegon Plan na Plus.

Celem polisy Aegon Kapitalna Przyszłość+ jest regularne oszczędzanie oraz gwarancja z góry określonego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia, który może wynieść nawet do 121 proc. wpłaconych składek. Co więcej, produkt umożliwia inwestowanie w UFK, również w postaci rachunków IKE i IKZE. Polisa została poszerzona o nowe rozwiązanie, które umożliwia udostępnienie klientom zestawu funduszy zarządzanych przez międzynarodowych specjalistów z Grupy Aegon, które automatycznie dostosowują swój profil do okresu oszczędzania wybranego przez klienta.

Aegon Plan na Plus jest produktem dla klientów, chcących regularnie oszczędzać oraz zapewnić sobie solidną ochronę ubezpieczeniową. Za pośrednictwem tej polisy klienci mają możliwość otrzymania uczestnictwa na wybór spośród prawie 50 różnych funduszy inwestycyjnych na warunkach, które wcześniej były oferowane wyłącznie dużym instytucjonalnym klientom, takim jak banki czy inne TFI. Natomiast klienci, którzy nie chcą samodzielnie tworzyć swoich portfeli, mają możliwość skorzystania z tzw. portfeli zarządzanych o dwóch profilach – zrównoważonym i dynamicznym. Aegon Plan na Plus umożliwia również klientom korzystanie z ulg podatkowych oraz oszczędzanie w formie rachunków IKE lub IKZE.

Z nowych rozwiązań mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, jak i klienci firmowi Aegon Polska.

wstecz