Gothaer zmienia się w Wiener TU

Publikator: informacja prasowa
Nowa marka spółki ma nawiązywać do austriackich korzeni. Równocześnie ubezpieczyciel podkreśla, że jego hasło to „stałość w zmienności”.
Czytaj więcej

PZU partnerem strategicznym impact’19

Publikator: informacja prasowa
W trakcie wydarzenia dla gości zostanie udostępniona kosmiczna strefa networkingowa PZU. Około 6000 gości weźmie udział w wydarzeniu. Wśród nich przedstawiciele władz, świata nauki oraz biznesu.
Czytaj więcej

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o PPK

Autor: Paulina Wiensak

16 maja, podczas 81. posiedzenia Sejmu RP, posłowie przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Znosi on m.in. limit 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadza szereg uproszczeń.
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (14.05.2019 r. – 20.05.2019 r.)

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (14.05.2019 r. – 20.05.2019 r.)
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    1285