Poseł Liroy-Marzec interpeluje ws. możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów

W związku z trwającymi konsultacjami międzyresortowymi dot. możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów pojawiły się zastrzeżenia w związku z planowanym ograniczeniem stosowania przepisów jedynie w przypadku samochodów osobowych.
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (09.07.2019 r. – 15.07.2019 r.)

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (09.07.2019 r. – 15.07.2019 r.)
Czytaj więcej

Powstała platforma do sporządzania opinii medycznych w sporach o odszkodowanie za błąd lekarza

​W marcu tego roku została uruchomiona platforma Med4Law, której operatorem jest start-up MLaw. Serwis umożliwia szybkie uzyskanie opinii medycznej w przypadku sporu pacjenta z placówką medyczną wskutek wystąpienia błędu.
Czytaj więcej

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu II czytanie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Autor: Paulina Wiensak

​Podczas 84. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    1338