Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy. Komentarz do art. 482 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i...

Autor: Ewelina Bukowska

Co do zasady nowa ustawa w zakresie zawartych umów ubezpieczenia nadaje prymat zasadzie, że nowe przepisy stosuje się wprost. Zasada ta jednak obwarowana jest pewnymi wyjątkami, wskazanymi właśnie w omawianym art. 482.
Czytaj więcej

Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (1)

Autor: Piotr Czublun

W artykule zaprezentujemy Państwu jedną ze zmian, jaką będzie wymuszała dyrektywa na zakładach ubezpieczeń, tj. obowiązek ujawniania prowizji pośredników.
Czytaj więcej

Grupa INTER podsumowuje rok 2015 – kolejny rok stabilnego rozwoju

Łączny wynik finansowy netto Grupy INTER w Polsce wyniósł 5,7 mln zł, co daje dodatni wynik techniczny. Także spółka majątkowa może pochwalić się 1%-ową zwyżką przypisu składki oraz 3%-owy wzrostem zysku finansowego netto.
Czytaj więcej

Raport Rzecznika Finansowego: Ubezpieczenia z UFK wymagają regulacji

Autor: Piotr Czublun

Publikator: Rzecznik Finansowy
W dniu 31.03.2016 r. Rzecznik Finansowy przedstawił II Raport nt. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Beinsured nie mógł pominąć tego ważnego spotkania.
Czytaj więcej
1    2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087    2105