Polisa ślubna - realna potrzeba czy produkt marketingowy?

Autor: Paulina Wiensak

Ten chyba najważniejszy dzień w życiu – zawarcie związku małżeńskiego - napawa narzeczonych i ich rodziców ogromnym stresem, bo przecież w trakcie ślubu może wydarzyć się wszystko, dlatego jednym z zabezpieczenień od szkód jest wykup polisy ślubnej.
Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące systemu zarządzania (EIOPA-BoS-14/253)

Autor: Karina Szewczak – Białas

Publikator: EIOPA
EIOPA opracował wytyczne adresowane do właściwych krajowych organów nadzoru, dotyczące sposobu postępowania w okresie przygotowawczym, poprzedzającym wdrożenie przepisów dyrektywy PE i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.
Czytaj więcej

Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które mają na celu zwiększenie kontroli obywateli nad danymi udostępnianymi i przechowywanymi w Internecie oraz uproszczenie przepisów dla podmiotów zarządzających tymi danymi.
Czytaj więcej

Startujący w przetargu mają pełną swobodę co do formy powiązań z innymi przedsiębiorcami

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-234/14
TSUE w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie nr C-234/14 orzekł, że wykonawca może w dowolny sposób wykazać, że inny przedsiębiorca użyczy mu swego potencjału. Nie trzeba wymagać od niego, by zawarł umowę z partnerem.
Czytaj więcej
1    2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058    2070