Bank może być pozwany za klauzule abuzywne w treści grupowej umowy ubezpieczenia towarzyszącej umowie kredytowej

Autor: Marek Sterniczuk

W opublikowanym w dniu 12 marca 2015 r. wyroku (I CSK 201/14), Sąd Najwyższy uznał, że bank posiada legitymację bierną w sprawie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umownego stanowiącego załącznik do umowy grupowego ubezpieczenia.
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Autor: Piotr Czublun

Tak jak spodziewał się rynek – ostateczny tekst ustawy przyjęty przez rząd nie różni się w kluczowych obszarach od projektu. Ustawa zostanie teraz skierowana do prac w Sejmie. Jej planowane wejście w życie to początek 2016 roku.
Czytaj więcej

Za jedną składkę ochrona w całej Unii

Autor: Agnieszka Wesołowska

W dniu 26 marca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na skutek pytania prejudycjalnego litewskiego Sądu Najwyższego, wydał wyrok w sprawie C-556/13.
Czytaj więcej

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przyjęta przez Sejm

Autor: Agnieszka Wesołowska

Sejm przyjął w piątek 10 lipca treść ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Czytaj więcej
1    1274  1275  1276  1277  1278  1279  1280    1283