PIU: Nieprzewidywalność poziomu wypłaty świadczenia – problemem dla rynku ubezpieczeń

Zdaniem Doroty M. Fal, doradcy zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, jednym z największych problemów rynku ubezpieczeń jest nieprzewidywalność wysokości wypłacanego przez ubezpieczycieli odszkodowania.
Czytaj więcej

Czy obowiązek przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył instytucji finansowych?

Autor: Arkadiusz Duda

Dnia 19 maja 2016 roku Senat przyjął ustawę o zmianie Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego czeka na podpis Prezydenta

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął zmiany w Ordynacji podatkowej, wśród których znalazł się zapis wprowadzający klauzulę w zakresie podatku dochodowego.
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Swoboda świadczenia usług na terytorium Polski cz. 1

Autor: Agnieszka Wesołowska

Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej może wykonywać działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług
Czytaj więcej
1    1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195    1266