Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2016 r.

Dodano: 12-09-2016

Zarząd UFG opublikował sprawozdanie z działalności za I półrocze 2016 r.

I. Przychody UFG

W I połowie 2016 r. UFG uzyskał ponad 151 mln zł przychodu. Do podstawowych przychodów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały:

· przychody ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych,

· przychody z opłat oraz 

· przychody z tytułu roszczeń regresowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz