W BA w I poł. 2020 r. zebrano o 1 mld zł mniej składki niż rok temu

Dodano: 05-10-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dot. rynku bancassurance II kw. 2020. Wynika niego, że dzięki sprzedaży ubezpieczeń w bankach ubezpieczycieli zyskali 2,57 mld z przypisu składki brutto. W dalszym ciągu w strukturze przypisu dominują produkty z działu I ubezpieczeń. Stanowią one 66% zarobionej składki.

Wartość przypisu składki z tytułu sprzedaży polis życiowych w bankach wyniosła po II kw. 2020 r. 1,7 mld zł, o 32% mniej niż przed rokiem. Mimo to, udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w całym rynku ubezpieczeń życiowych wynosi 16,8%, jednak rok temu było to 23,7%. Co ciekawe struktura przypisu składki ze względu na funkcję produktów jest rozłożona równomiernie: 0,846 mld zł z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych i 0,854 mld zł z produktów ochronnych. Obie te grupy odnotowały spadki r/r: ubezpieczenia inwestycyjne o 38,7% i ubezpieczenia ochronne o 24%.

W przypadku ubezpieczeń działu II dystrybuowanych przez banki również nastąpił spadek przypisu. Nie był on jednak tak drastyczny jak w przypadku produktów z działu I. Po I poł. 2020 r. składka przypisana brutto w kanale BA wyniosła 0,87 mld zł i była o 17% niższa niż rok temu. W porównaniu do całego przypisu w segmencie ubezpieczeń majątkowych, udział składki zebranej przez banki jest znikomy i wynosi 4,1%. W całym dziale II ubezpieczyciele uzyskali 21,4 mld zł.

W długookresowym porównaniu widoczny jest trend spadku przypisu składki BA w dziale I. Dla porównania 3 lata temu wynosiła ona 4,3 mld zł, czyli 2,5 razy więcej niż obecnie. Również jej udział w przypisie całego działu był dwa razy większy – 35%. Z kolei w dziale II obserwuje się stabilny poziom przypisu między 0,9 a 1 mld zł.

wstecz