Ubezpieczyciele obawiają się insurtech-ów

Dodano: 03-10-2016
Publikator: PwC
Kategorie :

Aż 90% ubezpieczycieli obawia się utraty części udziałów w rynku na rzecz coraz prężnie działających firm technologicznych – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Jak ubezpieczeniowe firmy technologiczne zmieniają branżę”. Według szacunków PwC inwestycje w ubezpieczeniowe start-upy, tzw. Insurtechy, wzrosły 5-krotnie w ciągu ostatnich 3 lat w skali głobalnej, a ich łączne finansowanie od 2010 roku wyniosło 3,4 mld dolarów.

Branża finansowa, tak jak wszystkie pozostałe segmenty rynku, od wielu lat poddawana jest zmianom związanym z transformacją cyfrową. Ich wynikiem są coraz prężniej działające w segmencie finansowym nowoczesne firmy technologiczne, zwane Fintech-ami. Wyróżnikiem ich strategii jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pełnym zakresie: od tworzenia produktu, poprzez sprzedaż, kontakt z klientem i zarządzanie relacją z nim. Fintech-y, rozwojowi których sprzyjają m.in. zmiany regulacyjne i coraz większe oczekiwania klientów, stają się coraz poważniejszym konkurentem dla tradycyjnych graczy, takich jak banki czy ubezpieczyciele.

Z raportu PwC „Jak ubezpieczeniowe firmy technologiczne zmieniają branżę”, wynika, że aż 90% ubezpieczycieli obawia się utraty części udziałów w rynku na rzecz Insurtech-ów. Jednocześnie, prawie połowa respondentów uczestniczących w badaniu PwC (48%) twierdzi, że w ciągu kolejnych 5 lat może stracić do 20% swojej działalności na rzecz niezależnych technologicznych spółek finansowych. O tym, jak poważnie traktowane jest zagrożenie ze strony Insurtech-ów, świadczy także to, że 68% zbadanych przez PwC ubezpieczycieli przyznało, że już podjęło konkretne działania związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii w swoich firmach.

Respondenci z zakładów ubezpieczeń wskazali także na szanse, jakie stwarza wykorzystanie nowych technologii w ich branży. 81% respondentów dostrzega w tym możliwość redukcji kosztów. Eksperci PwC podkreślają, że samo wykorzystanie technologii opartych na chmurze mogłoby zmniejszyć koszty aż 10-krotnie. Dodatkowe oszczędności może przynieść także ograniczenie liczby pośredników w procesie sprzedaży i automatyzacja części działań operacyjnych.

Dane zebrane w raporcie PwC pokazują także skalę rozwoju nowoczesnych firm technologicznych. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 3 lat inwestycje w innowacyjne start-upy ubezpieczeniowe wzrosły 5-krotnie, a od 2010 r. ich łączne finansowanie wyniosło 3,4 mld dolarów.

- Insurtech-y w Polsce zaczynają się dopiero kształtować. W odróżnieniu od bankowości, polski rynek ubezpieczeniowy nie jest w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o innowacje technologiczne. Choć widać pierwsze oznaki obecności Insurtech-ów, np. w obszarach wykorzystania telematyki czy zakupów grupowych lub na żądanie, na ten moment mają one raczej charakter nowinki technologicznej, nie są jeszcze kluczowym elementem strategii rozwoju zakładów ubezpieczeń. To powoduje, że na razie na polskim rynku brak jest istotnych strategicznych partnerstw pomiędzy ubezpieczycielami a start-upami technologicznymi, co mogłoby stanowić istotną dźwignię rozwoju tego rynku. Partnerstwa takie dla star-upów są konieczne w celu pokonywania bariery regulacyjnej oraz kapitałowej. Z drugiej strony dla zakładów ubezpieczeń Insurtech-y dają szansę na przezwyciężenie kluczowych problemów, z jakimi branża zmaga się od lat np. dochodowość ubezpieczeń komunikacyjnych czy percepcja wartości ubezpieczeń na życie. Spodziewam się, że właśnie z tego kierunku nadejdą pierwsze zmiany – mówi Arkadiusz Kramza, wicedyrektor w zespole ds. ubezpieczeń PwC.

Według raportu PwC, 32% ubezpieczycieli na świecie w żadnym zakresie nie współpracuje z Insurtech-ami, a 38% uważa, że działania związane z wdrażaniem nowych technologii nie stanowią kluczowego elementu ich strategii. Jedynie 5% ubezpieczycieli otworzyło spółkę Insurtech lub przejęło taką spółkę z rynku. Partnerstwo z Insurtechami zadeklarowało 28% respondentów.

Ubezpieczyciele, jako największą barierę utrudniającą współpracę z technologicznymi start-upami, wymieniają bezpieczeństwo informacji. Z kolei dla samych start-upów wyzwaniem w tej relacji jest różnica w zarządzaniu i kulturze organizacyjnej.

Zdaniem autorów raportu PwC, ubezpieczyciele, odpowiadając na wyzwanie związane z rozwijaniem się Insurtech-ów, powinny skupić się na czterech kluczowych elementach:

  • Identyfikować nowe trendy i innowacje, które znacząco wpływają na branżę
  • Nawiązywać współpracę ze start-upami
  • Wdrażać nowe technologie poprzez tworzenie własnych inkubatorów innowacyjności czy przejmowanie innych firm technologicznych
  • Rozwijać nowe produkty odpowiadające zmieniającym się potrzebom klientów.

Raport „Jak ubezpieczeniowe firmy technologiczne zmieniają branżę” jest dostępny na stronie PwC, pod adresem: http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/fintech-insurance-report.pdf

wstecz