Sprawozdanie UFG za I kwartał 2016 r.

Dodano: 14-07-2016
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sporządził sprawozdanie ze swojej działalności za I kwartał 2016 r.

Ze sprawozdania wynika, że ogółem przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I kwartale 2016 roku wyniosły 35,2 mln zł, tym samym w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. zwiększyły się o 26,25%. Przychody z krajowych zakładów uplasowały się na poziomie 32,76 mln zł, zwiększając się o 31,50% w porównania do 2015 r., natomiast z zakładów zagranicznych łącznie wyniosły (oddziały, swoboda świadczenia usług) – 2,43 mln zł - zmniejszyły się o 17,91%.

Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w I kwartale 2016 roku wyniosła 2,708 mln zł i w porównaniu do I kwartału 2015 roku zwiększyła się o 563 mln zł, w tym 569 mln przyrostu dotyczyło OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wyraźny spadek składki zakładów zagranicznych związany jest z przejęciem przedsiębiorstwa Česká pojišťovna w Polsce przez Generali. Przyczyniło się to jednocześnie – zdaniem ekspertów - do zwiększenia dynamiki składki zakładów krajowych.

Jak podaje UFG przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC w I kwartale 2016 roku wyniosły łącznie ponad 22 mln zł. Były one niższe od opłat w stosunku do I kwartału 2015 roku o 39,99% r/r. Zdaniem ekspertów, do obniżki przyczynił się prawie 40%-owy spadek przychodów z kar za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. UFG wystawił 13.635 wezwań do uiszczenia opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. Dla przykładu w analogicznym czasie 2015 r. - 17.674 wezwania.

Ponadto fundusz podał, iż spadły przychody z tytułu roszczeń regresowych. W I kwartale 2016 roku wyniosły one łącznie 10,54 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku i zmniejszyły się o 3,11 mln zł, tj. o 22,8% r/r.

W I kwartale 2016 roku łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosła 25,6 mln zł  - wzrost o 4,17% w stosunku do ubiegłego roku.

Z tej kwoty odszkodowania i świadczenia stanowiły: 21,41 mln zł (+ 1,56%), renty: 2,8 mln zł (+24,36%), koszty likwidacji szkód: 2,37 mln zł (+20,08%), zwroty odszkodowań zmniejszające wartość odszkodowań i świadczeń: 988,08 mln zł (+3,74%).

Pełne sprawozdanie można znaleźć pod adresem:

https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_049997

wstecz