Sektor finansowy najlepiej radzi sobie z cyfryzacją

Dodano: 23-05-2016

Microsoft i EY zrealizowało badania wśród dużych przedsiębiorstw oraz instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach. Z raportu "Security Trends. Bezpieczeństwo w cyfrowej erze" wynika, że jedynie 36 proc. badanych instytucji wdrożyło w swoich organizacjach zasady polityki bezpieczeństwa stworzone przez zespoły ds. bieżącej działalności biznesowej lub wykonawczej w instytucjach publicznych. Z drugiej strony, uzyskane w badaniu dane wskazują na trend zwiększania się świadomości w zakresie cyberzagrożeń i skutecznej obrony przed nimi. Także kierownicy i pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu podkreślali, że zwiększenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jest najlepszym sposobem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

"Mówiąc o cyfrowym bezpieczeństwie musimy pamiętać o jego dwóch aspektach. Z jednej strony mamy bezpieczeństwo klienta - osoby fizycznej czy prawnej, z drugiej mamy bezpieczeństwo instytucji, która przetwarza duże zbiory danych i nie może podlegać atakom. Należy więc odpowiednio zabezpieczyć jej klientów, a tego nie uda się zrobić jednym rozwiązaniem. Dodatkowo, bardzo ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń." - mówi Paweł Jakubik, dyrektor działu usług i konsultingu, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft. "Zabezpieczenie instytucji jako takiej też jest dużym wyzwaniem, ponieważ często mamy do czynienia z funkcjonowaniem wielu systemów informatycznych równocześnie. Dostawcy rozwiązań muszą mieć także na uwadze oba wspomniane wymiary bezpieczeństwa - klienta, jak i organizację" - dodaje.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz