Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance po III kw. 2016 r. (Dział II)

Dodano: 19-12-2016
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W raporcie PIU - Polski Rynek Bancassurance po III kw. 2016 r. zostały zaprezentowane dane ze sprzedaży ubezpieczeń w kanale bancassurance w okresie od stycznia do września 2016 r. Wyniki zostały przedstawione w rozróżnieniu na dwa działy ubezpieczeń. Dla działu I omówienie raportu znajduje się na portalu beinsured.pl. w artykule pt. „Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance po III kw. 2016 r. (Dział I)”.

Dane zanalizowane w raporcie PIU dotyczące sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w kanale bancassurance pochodzą od 22 podmiotów prowadzących działalność na tym rynku. W sumie reprezentują oni prawie 90% całego segmentu, mierzony składką przypisaną brutto.

W porównaniu z danymi po III kw. 2015 r. wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle przypisu składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych uczestniczących w badaniu zmalała o niecałe 0,5 mld zł. Rok temu ze sprzedaży ubezpieczeń w bankach zakłady ubezpieczeń zyskały 1,72 mld zł (10,1% całej składki w dziale II), podczas gdy obecnie kwota ta wynosi 1,28 mld zł (6,6%). Ostatni raz udział kanału bancassurance poniżej 7% w przypisie składki z ubezpieczeń majątkowych odnotowano w I kw. 2013 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz