Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance 2016 (dział I)

Dodano: 03-04-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała kolejną edycję raportu dot. sektora bancassurance. Najnowszy raport obejmuje podsumowanie dystrybucji ubezpieczeń w bankach w 2016 r. Z danych PIU wynika, że udział tego kanału w składce zebranej przez ubezpieczycieli stale maleje.

W pierwszej części prezentacji raportu na portalu beinsured.pl omówione zostaną dane obejmujące dystrybucję  ubezpieczeń działu I. Wyniki są prezentowane jako zagregowane dane pochodzące od 21 zakładów ubezpieczeń na życie i 2 zagranicznych podmiotów świadczące usługi w Polsce poprzez oddział. W sumie dane zawarte w raporcie obejmują 97,4 proc. całego rynku. 

W 2016 r. zakłady ubezpieczeń dzięki dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance uzyskały 8,1 mld zł przypisu składki brutto, co stanowi 33% całego przypisu składki w zeszłym roku. Zgodnie z raportem PIU od 2012 r., kiedy to kanał bancassurance osiągnął rekordowy udział 53,5% w przypisie składki towarzystw ubezpieczeń na życie, następuje wyraźny spadek tego wskaźnika.

Także od 2012 r. spada udział produktów inwestycyjnych w składce zebranej w kanale bancassurance. W 2012 r. składka uzyskana ze sprzedaży produktów inwestycyjnych w bankach stanowiła 88,4% całego przypisu z działu I. W 2016 r. udział ten uplasował się na poziomie 69%. Odnotowano natomiast wzrost udziału przypisu składki uzyskanej ze sprzedaży produktów powiązanych z produktem bankowym z 10,9% (w 2012 r.) do 27,9% (w 2016 r.). Wzrósł również udział przypisu składki ze sprzedaży produktów niepowiązanych z produktem bankowym z 0,7% (w 2012 r.) do 3,1% (w 2016 r.).

Również pomimo malejącego przypisu składki rośnie liczba ubezpieczeń nabywanych w okienku bankowym. W 2016 r. w ten sposób zakupiono 10,3 mln produktów, o 700 tys. więcej niż w 2015 r. Wartość ta rośnie z małymi odchyleniami (w 2015 r.) od czterech lat, jak wynika z raportu PIU.

W zakresie sprzedaży w kanale bancassurance produktów inwestycyjnych, najwyższy udział przypisu składki brutto mają produktu indywidualne gr. 3 ze składką jednorazową. Udział w przypisie składki z tych produktów wyniósł w 2016 r. 74,8%. Znaczny spadek udziału odnotowały ubezpieczenia grupowe gr. 1 ze składką jednorazową. W 2016 r. udział przypisu składki z tych produktów stanowił 5,9%, podczas gdy 3 lata temu było to 41,8%. Również znacznie spadła średnia uroczniona składka z ubezpieczenia inwestycyjnego ze składką jednorazową, w 2016 r. wyniosła ona 12.157 zł. 

Raport jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem:
https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/Polski-rynek-bancassurance-2016Q.pdf

 

 

 

wstecz