Raport PIU o rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Dodano: 10-11-2016
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2013-2015”. Obejmuje on przegląd wyników rynku polis komunikacyjnych dla Unii Europejskiej, a także dane o bezpieczeństwie ruchu drogowego i parku samochodowym w UE. Najobszerniejszą część Raportu stanowi przegląd polskiego rynku, w tym szczegółowe dane roczne, wyniki i wskaźniki techniczne oraz dane podmiotowe.

W przeciągu dwóch lat liczba zawartych polis autocasco wzrosła o blisko 500 tys. W 2015 r. w Polsce ważnych było 5 553 tys. ubezpieczeń gr. 3. W tym czasie przypis składki brutto nieznacznie spadł z 5 184 mln zł w 2013 r. do 5 043 mln zł w 2015 r. Tendencje wzrostowe natomiast dało się dostrzec przy wskaźniku kosztu działalności ubezpieczeniowej (wzrost o 6%) oraz wypłaty świadczeń i odszkodowań (wzrost o 13%). W sumie dla rynku ubezpieczeń autocasco poprzedni rok zakończył się z ujemnym wynikiem technicznym. Zakłady ubezpieczeń w przypadku polis gr. 3 działu II odnotowały straty w wysokości 115 mln zł.

Znacznie większy wzrost co do liczby ważnych polis odnotowano w przypadku ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych. W 2013 r. w Polsce było ich 19,6 mln, a dwa lata później o 1 mln więcej. Niestety wzrost popytu na te produkty nie przełożył się na wyniki zakładów ubezpieczeń. W okresie 2013-15 nastąpił 4%-owy spadek przypisu składki z ubezpieczeń gr. 10. Natomiast o ponad 1,3 mld zł wzrosła kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń OC. W 2015 r. zakłady ubezpieczeń na ten cel przeznaczyły 6,8 mld zł. Przyczyniło się to do najgorszego w historii wyniku technicznego ubezpieczeń gr. 10, tj. – 1 017 mln zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji w 2015 r. przypis składki brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych (gr. 3 i 10) stanowił 50% przypisu zebranego w dziale II, tj. 13,6 mld zł. Ubezpieczenia autocasco przyniosły zakładom ubezpieczeń przychód w wysokości blisko 5,5 mld zł, co równa się 1/5 składce zebranej przez towarzystwa majątkowe. Natomiast w zeszłym roku ze sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych zakłady ubezpieczeń uzyskały ponad 8 mld zł, co stanowi 29,9% przypisu składki w dziale II.

W dalszym ciągu pozycję lidera na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zajmuje PZU, który w zeszłym roku uzyskał prawie 4,8 mld zł przypisu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych. Na drugim miejscu znajduje się ERGO Hestia, która wypracowała w zeszłym roku prawie 2 mld zł przypisu składki brutto. Warta jako trzeci podmiot na rynku polis komunikacyjnych uzyskała w zeszłym roku 1,9 mld zł przypisu składki. Czwarte miejsce zajmuje Allianz. Jego przychody ze sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w zeszłym roku wyniosły ponad 1 mld zł, z czego 600 tys. pochodziło ze sprzedaży polis autocasco. W sumie udział w rynku polis komunikacyjnych tych czterech towarzystw majątkowych, posiadających ponad 1 mld zł przypisu, wynosi 71%. 

Natomiast w przypadku udziału przypisu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w całej składce zebranej w zeszłym roku przez towarzystwo ubezpieczeń liderem jest LINK4, którego przychody ze sprzedaży ubezpieczeń OC i AC stanowią 85% całej składki, z czego składka z ubezpieczenia gr. 10 stanowiła 65% przypisu składki ubezpieczyciela uzyskanej w zeszłym roku, a gr. 3 - 19%. Udział przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych powyżej 60% w zeszłym roku odnotowały także towarzystwa: Compensa, Gothaer i TUW.

Raport „Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2013-2015” jest dostępny na stronie Izby, pod adresem: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/raport%20PIU.pdf

wstecz