Raport PIU o przestępczości ubezpieczeniowej w 2016 r. Maleje liczba wyłudzeń ale rośnie ich wartość

Dodano: 16-10-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała raport: „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2016 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”. Wynika z niego, że w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba przestępstw ubezpieczeniowych, jednak dalej utrzymuje się tendencja wzrostowa co do wysokości kwot wyłudzeń.

Przestępstwa ubezpieczeniowe w dziale I

W dziale I odnotowano 12%-owy spadek czynów zabronionych (z 836 do 738), z kolei wartość ujawnionych czynów wzrosła o 21 proc. do kwoty 13,7 mln zł. W sumie kwoty odszkodowań wypłacone nieuczciwym klientom stanowiły 0,075% wszystkich świadczeń wypłaconych w 2016 r.

Od lat najpopularniejszym i najbardziej dotkliwym pod względem wartościowym przestępstwem jest wyłudzenie świadczenia za zgon osoby ubezpieczonej. W roku 2016 udział tej metody osiągnął rekordową wartość 80%. W ubiegłym roku często wykrywano także przypadki związane z leczeniem szpitalnym, operacjami, inwalidztwem i uszczerbkiem na skutek NW.

W ubiegłym roku odnotowano wysoką popularność metody wyłudzeń, polegającej na podawaniu nieprawdziwych okoliczności zaistnienia urazów. Szczególnie dotyczyło to osób uprawiających sport. Odnotowano także rekordową wartość nadużyć poza obszarem bezpośredniej wypłaty świadczeń, która wyniosła aż 19 mln zł.

Zdaniem PIU, przed zakładami ubezpieczeń na życie stoją nowe wyzwania związane ze zmianami pokoleniowymi oraz cyberbezpieczeństwem. W związku z digitalizacją pojawią się problemy znane w sektorze bankowym związane z prawidłową identyfikacją osób, co rodzi ryzyko, m.in. przejmowania tożsamości ubezpieczonych w celu przywłaszczenia należnych im świadczeń.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: piu
wstecz