Raport beinsured: Świadczenia z tytułu szkód osobowych

Autor: Magdalena Nycz

Dodano: 09-06-2016

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, mającym na celu zrekompensować poszkodowanemu krzywdę, czyli niemajątkowy skutek naruszenia dóbr osobistych, wywołany uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, pozbawieniem wolności, skłonieniem za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu lub śmiercią najbliższego członka rodziny.

Tematyka sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę należy do jednych z trudniejszych zagadnień prawa odszkodowawczego i od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania polskiej doktryny. Zespół beinsured przygotował raport zawierający analizę dotychczasowego orzecznictwa oraz interpretację przepisów prawa w zakresie zadośćuczynienia pieniężnego.

Zapraszamy do pobrania raportu „Świadczenia z tytułu szkód osobowych”. Raport dostępny tylko dla zarejestrowanych użytowników.

Pliki do pobrania

wstecz