Raport beinsured: IKE w liczbach  

Dodano: 22-03-2019
Kategorie :

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne są oprócz IKZE, PPE i PPK jedną z form dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę. IKE zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, która weszła w życie z dniem 1 września 2004 r.

IKE prowadzone są, podobnie jak IKZE, w formie:

  • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • funduszu inwestycyjnego,
  • rachunku maklerskiego,
  • lokaty bankowej,
  • dobrowolnego funduszu emerytalnego (od 2012 r.).

Raport stanowi prezentację rynku IKE od początku wprowadzenia tych programów. Zawiera on też predykcje co do przyszłego popytu na te produkty.  

Raport beinsured: IKZE w liczbach

Przeczytaj cały artykuł
wstecz