PSD 2 nie dokona rewolucji. Konsumenci nie chcą udostępniać swoich danych

Dodano: 06-10-2017

Klienci banków nie są chętni do udostępniania danych ze swoich rachunków bankowych podmiotom zewnętrznym - takie wnioski płyną z dwóch niezależnych badań. Z raportu Accenture wynika, że 66% Brytyjczyków nie zamierza udostępniać swoich danych zewnętrznym firmom. Na polskim rynku do wyrażenia zgody byłoby skłonnych 14% badanych, jak wskazuje raport Blue Media.

PSD 2 – jakie wprowadzi zmiany?

Dyrektywa PSD 2 wprowadzi nową kategorię usługodawców na rynku finansowym - Third Party Providers (TPP), czyli firmy, które będą mogły mieć wgląd i analizować dane finansowe posiadaczy rachunków bankowych. Wśród nich znajdują się także zakłady ubezpieczeń. Jedyny warunek to zgoda posiadacza danych na ich udostępnianie. W związku z tym powstaną dwie nowe kategorie usług: Account Information Service (AIS) i Payment Initiation Service (PIS). W związku ze zmianami firma konsultingowa Accenture i instytucja płatnicza Blue Media przeprowadziły badania na rynku brytyjskim i polskim dot. nastawienia konsumentów do nowych propozycji.

Rynek brytyjski

Z badania przeprowadzonego w sierpniu przez Accenture na grupie 2008 respondentów w Wielkiej Brytanii wynika, że dwie trzecie ankietowanych nie zamierza dzielić się swoimi danymi finansowymi z zewnętrznymi dostawcami usług. 53 proc. Brytyjczyków zadeklarowało też, że nigdy nie zmieni swoich obecnych przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z usług bankowych i nie przejdzie na  tzw. „open banking”.

Także 73 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie podzieli się swoimi danymi finansowymi z firmami detalicznymi, a 93 proc. z nich nie zamierza udostępniać takich danych podmiotom związanym z social media. Tylko 26 proc. przebadanych Brytyjczyków byłoby skłonnych zaufać podmiotom świadczącym usługi realizowania przelewów za konsumenta po udostępnieniu loginu i hasła do rachunku bankowego. Większość obawia się wycieków danych i różnego rodzaju innych cyberniebezpieczeństw.

Rynek polski

Również z dystansem na nowe możliwości spoglądają Polacy. Blisko połowa spośród 1082 respondentów odpowiedziała, że nie byłaby skłonna udostępniać jakichkolwiek danych osobowych zewnętrznej firmie, aby otrzymać usługę finansową bardziej dostosowaną do swoich potrzeb. Login i hasło do konta bankowego udostępniłoby jedynie 14 proc. ankietowanych. Zdecydowane „nie” odpowiedziało 52 proc. ankietowanych, ale aż 34 proc. nie miało w tej kwestii zdania.

Także w badaniu poruszono kwestie zaufania instytucjom bankowym. 72% zadeklarowało, że ufa swojemu bankowi – o 12 pp. mniej niż w ubiegłym roku. Polacy coraz mniej ufają także podmiotom z innych branż. Od 2016 r. spadło zaufanie do koncernów technologicznych, firm telekomunikacyjnych i instytucji pożyczkowych.

wstecz