PIU: wyniki ubezpieczycieli po III kw. 2018 r. Zysk ZU wzrósł o 17%

Dodano: 18-12-2018

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane branży po III kw. 2018  r. Zarówno sektor ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych odnotował wyższe wyniki finansowe niż przed rokiem, przy czym w dziale II wzrost wyniósł ponad 34%.

Ubezpieczenia życiowe

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. podmioty prowadzące działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zebrały 16.409 mln zł składki. W ubiegłym roku było to 18.293 mln zł. Oznacza to, że spadek przypisu r/r wyniósł 10%. Największe spadki przypisu składki odnotowano w gr. 3, gdzie po 9 miesiącach br.  zebrano 6.133 mln zł, tj. o 27% mniej niż rok temu. Spadek przypisu wystąpił też w produktach gr. 2 (ubezpieczenia posagowe). Natomiast w pozostałych grupach działu I na koniec września br. przypisy były wyższe od odnotowanych w ubiegłym roku. Najwyższa dynamika (+7,2%) wystąpiła w gr. 5.

Z kolei poziom kwot wypłaconych odszkodowań wzrósł o 5,1%. Najbardziej wypłaty zwiększyły się w gr. 4 – ubezpieczenia rentowe – o 15%. W sumie w okresie od stycznia do września 2018 r. zakłady ubezpieczeń na życie wypłaciły 15.884 mln zł świadczeń, najwięcej z tytułu ubezpieczeń z UFK: 9.571 mln zł.  

Zmniejszeniu uległy koszty działalności ubezpieczeniowej, które w przeciągu roku spadły z 3.941 mln zł do 3.804 mln zł. Wynik techniczny działu I wyniósł 2.407 mln zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie zakończyły III kw. 2018 r. z zyskiem na poziomie 1.964 mln zł, tj. o 4,2% wyższym niż rok temu.  

Ubezpieczenia majątkowe

Po III kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 29.893 mln zł składki. Jest to o 7,3% lepszy rezultat od odnotowanego na koniec września 2017 r. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowały ubezpieczenia:

  • casco pojazdów szynowych: +60,5%
  • choroby: +31,1%
  • przedmiotów w transporcie: +19,8%

Z kolei niższe przychody odnotowano w ubezpieczeniach:

  • żeglugi morskiej i śródlądowej: -6,6%
  • OC za żeglugę morską i śródlądową: -12,4%
  • ryzyk finansowych: -14,9%
  • ochrony prawnej: -3,6%

W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wzrost przypisu składki pojawił się zarówno w gr. 3 (8,9%) jak i gr. 10 (3,2%).

O 0,5 mld zł zwiększyły się kwoty świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń majątkowych, które na koniec września br. wyniosły 15.058 mln zł. Co ciekawe aż o 21% r/r zwiększyły się wypłaty z tytułu ubezpieczeń choroby. Natomiast najwyższe udziały w kosztach zakładów ubezpieczeń mają ubezpieczenia komunikacyjne: OC ppm (6.598 mln zł; 44%) oraz AC (3.655 mln zł; 24%).     

Na koniec III kw. 2018 r. towarzystwa ubezpieczeń odnotowały 2.367 mln zł wyniku technicznego, tj. o 57% więcej niż w ub.r. Wzrosły też koszty działalności ubezpieczeniowej, o prawie 9%, do wysokości 6.609 mln zł. Po 9 miesiącach zysk zakładów ubezpieczeń wyniósł 4.306 mln zł, co daje wynik o blisko 26% wyższy niż po III kw. 2017 r.

wstecz