PIU: Polski rynek bancassurance po I kw. 2017 r. (dział I)

Dodano: 27-06-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Kategorie :

W dniu 26 czerwca 2017 r. Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dotyczący sektora bancassurance. Najnowszy raport obejmuje podsumowanie dystrybucji ubezpieczeń w bankach w I kwartale 2017 r. Z danych PIU wynika, że udział tego kanału w składce zebranej przez ubezpieczycieli życiowych wzrósł po raz pierwszy od 2012 r.

Na początek zajmiemy się omówieniem danych obejmujących dystrybucję ubezpieczeń działu I. Wyniki są prezentowane jako zagregowane dane pochodzące od 21 zakładów ubezpieczeń na życie i 2 zagranicznych podmiotów świadczących usługi w Polsce poprzez oddział. W sumie dane zawarte w raporcie obejmują 97,3 proc. całego rynku.

W I kwartale 2017 r. zakłady ubezpieczeń dzięki dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance uzyskały 2,1 mld zł przypisu składki brutto, co stanowi 33,8% całego przypisu składki uzyskanego w analizowanym okresie. Od I kwartału 2012 r., kiedy to kanał bancassurance osiągnął rekordowy udział 57,4% w przypisie składki towarzystw ubezpieczeń na życie, utrzymywał się wyraźny spadek tego wskaźnika. W I kwartale 2017 r. pierwszy raz od tamtego czasu odnotowany został jego wzrost.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz