PIU: Podsumowanie I kw. 2016 r. rynku bancassurance (II)

Dodano: 04-10-2016
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Kategorie :

We wczorajszym wydaniu dziennika beinsured podaliśmy Państwu wyniki raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczące rynku bancassurance w dziale I; z opracowaniem można zapoznać się na portalu beinsured.pl, pod adresem: http://www.beinsured.pl/analizy-i-raporty/piu-podsumowanie-i-kw-2016-r-rynku-bancassurance-i,182.html. Dziś zaprezentujemy kolejną część raportu dotyczącą dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych w kanale bancassurance.

Dział II

W porównaniu do I kw. 2015 r. znacząco zmalał udział wysokości składki zebranej brutto w kanale bancassurance dla zakładów ubezpieczeń działu II. Rok temu wynosił on 9,3%, podczas gdy w analizowanym okresie było to 6,3%. Ostatni tak niski przypis składki brutto w kanale bancassurance odnotowano cztery lata temu – w I kw. 2012 r.

W przypadku rozbicia na produkty poszczególnych grup działu II największy wzrost udziału przypisu składki brutto w porównaniu do I kw. 2015 r. odnotowały ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych - z 15,1% w I kw. 2015 r. do 21,7% w I kw. 2016 r. zmniejszył się natomiast udział wysokości składek produktów z grup 1-2, tj. ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych. Spadek nastąpił o 10,1 p.p. z 42,2% w I kw. 2015 r. do 32,1% w I kw. 2016 r. Jest to największy udział składki ubezpieczeń działu II w kanale bancassurance. Drugą pozycję w zestawieniu udziału zebranej składki w dziale II zajmują produkty ubezpieczenia kredytu, gwarancje, ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. W przypadku tej grupy udział rynkowy wynosi 31,6%.

W I kw. 2016 r. znów spadła liczba zawartych umów ubezpieczenia z działu II po długotrwałym wzroście odnotowywanym od I kw. 2013 r. Obecnie, liczba ta oscyluje wokół 20 tys. umów. W przypadku ilościowego zestawienia sprzedaży ubezpieczeń działu II w kanale bancassurance największą dystrybucję odnotowuje tak jak w zestawieniu udziału wartościowego grupa produktów ochronnych od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych rzeczowych (41% rynku). Analogicznie drugą pozycję zajmują ubezpieczenia gr. 14-16 z 32%-owym udziałem rynkowym. Największy wzrost sprzedaży w kanale bancassurance o 7 p.p. odnotowały ubezpieczenia należące do gr. 18 – świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. Obecnie, produkty te stanowią 11% rynku bancassurance dla działu II. Z 6%-wego udziału w I kw. 2015 r. do 1% spadła dystrybucja ubezpieczeń komunikacyjnych (grupy 3-7). Znacząco wzrósł udział ubezpieczeń indywidualnych w dziale II zawartych poprzez kanał bancassurance. W I kw. 2015 r. wynosiły one 5,9%, podczas gdy 12 miesięcy później wskaźnik ten uplasował się na poziomie 41,1%.

Dane

Raport PIU - Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 powstał na podstawie danych przesłanych do Izby przez 21 zakładów ubezpieczeń na życie i 18 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II oraz 5 polskich oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli. Dane uwzględnione w raporcie dla działu I stanowią 97,2% wszystkich danych rynkowych. Jest to najmniejszy wskaźnik od 2009 r. Natomiast w przypadku danych dotyczących działu II jest odwrotna tendencja. Od 2012 r. stale zwiększa się udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem PIU. W najnowszym raporcie wyniósł on 91%.

Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 jest dostępny na stronie internetowej Izby pod adresem:
http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Bancassurance/Polski%20rynek%20bancassurance%20I%20kw.%202016.pdf

wstecz