PIU: po I kw. 2017 rynek ubezpieczeń odnotowuje wzrosty

Dodano: 27-06-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W dniu 27 czerwca 2017 r. Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała wyniki rynku ubezpieczeń po I kwartale 2017 r. W tym okresie ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 17,5% więcej niż rok wcześniej – podaje PIU.

W analizowanym okresie ubezpieczyciele wypłacili 5,7 mld zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie oraz 4,8 mld zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Jak podaje PIU, w I kwartale 2017 r. składka przypisana brutto wyniosła 15,9 mld zł. To o 18,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ponadto ubezpieczyciele zapłacili 285 mln zł podatku dochodowego.

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I kw. 2017 r. 484,9 mln zł i był o 16,1%. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2017 r. z zyskiem 538,6 mln zł. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł ponad 639 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o prawie 17%. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł niemal 600 mln zł.

Rynek komunikacyjny

W I kwartale 2017 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały 3,5 mld zł składki przypisanej brutto z ubezpieczeń OC – więcej o 47,3%. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła natomiast prawie 1,9 mld zł – wzrost o 20,3%. Ubezpieczyciele wypłacili ponad 2,2 mld zł odszkodowań o świadczeń z tytułu ubezpieczenia OC, to więcej o 12,6%. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły natomiast ponad 1,2 mld zł, to więcej o 9,6%. Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 87 mln zł i 33 mln zł z ubezpieczeń AC.

- Pozytywny wynik techniczny z komunikacyjnych ubezpieczeń OC nie oznacza jeszcze trwałej równowagi na rynku. Nadal pozostaje on niestabilny – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń i wyjaśnia: – Ubezpieczenie OC jest formą umowy społecznej, dlatego jeżeli zakres ochrony ubezpieczeniowej zmienia się w wyniku np. nowych aktów prawnych czy orzecznictwa sądowego, to ma to realny wpływ na wysokość składki. Przykładowo jest możliwość rozszerzenia uprawnień do zadośćuczynienia dla osób bliskich ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz likwidacja sum gwarancyjnych. Szersza ochrona oznacza wyższe ceny – dodaje.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych, nie licząc ubezpieczeń komunikacyjnych, wyniosła w I kwartale 2017 r. niemal 4,4 mld zł i była o 17,4% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (ponad 1 mld zł, wzrost rok do roku o 7,2%), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (prawie 0,6 mld zł, wzrost o 8,78%) oraz ubezpieczenia OC ogólne (0,57 mld zł, wzrost rok do roku o 3,%).

Rynek życiowy

Jak podaje PIU, składka z tytułu ubezpieczeń na życie, w badanym okresie wyniosła 6,1 mld zł i było to więcej o 6,5% niż rok wcześniej. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosły 5,7 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 27% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń z UFK wyniosła 2,9 mld zł i wzrosła o ponad 19%. Natomiast wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń z UFK wyniosła 3,4 mld zł, co oznacza wzrost o 56,8%.

wstecz