NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Składki ubezpieczeniowe

Dodano: 13-07-2017
Publikator: Narodowy Bank Polski

W czerwcu br. Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”. Opracowanie poświęcone jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce (czytaj więcej: NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Zakłady ubezpieczeń). Jeden z rozdziałów raportu dotyczył sektora ubezpieczeń.

Jak wynika z raportu NBP, w minionym roku zmniejszył się napływ środków do zakładów ubezpieczeń na życie. Eksperci wskazują, iż miało to związek ze sporym spadkiem składek w ubezpieczeniach z UFK, który wyniósł 23%. Wartość składki w tej grupie była najniższa od 2012 r., natomiast wartość odszkodowań najwyższa w historii.

„Nieprawidłowości związane z produktami z UFK, które miały miejsce w przeszłości, spowodowały, że klienci byli mniej skłonni do zawierania nowych umów. Ponadto w 2016 r. zwiększyły się wymogi regulacyjne i nadzorcze stawiane zakładom w zakresie ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Skutkowało to m.in. koniecznością zmodyfikowania i dostosowania oferty produktowej, co również wpłynęło na mniejszy popyt na te ubezpieczenia” – czytamy w raporcie NBP.

NBP podało, iż w analizowanym okresie, w dziale ubezpieczeń majątkowych zwiększyły się przychody z tytułu składki, co wynikało z niemal 40% wzrostu składek w ubezpieczeniach samochodowych, głównie w grupie ubezpieczeń OC.

„To zaś związane było nie tyle ze wzrostem popytu, co ze wzrostem cen tych ubezpieczeń. Podwyżki cen obserwowano od końca 2015 r. i wynikały one z rosnącej wartości wypłacanych przez zakłady odszkodowań. Wzrost składek w ubezpieczeniach samochodowych w 2016 r. przyczynił się do poprawy rentowności autocasco (AC), natomiast w ramach OC zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu nie odnotowały polepszenia swojej sytuacji finansowej” – podano w raporcie.

Pełny raport dostępny na stronie NBP pod adresem:

http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062017.pdf

Tagi: ufk, składka, oc, ac
wstecz