NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i odszkodowania

Dodano: 12-07-2017
Publikator: Narodowy Bank Polski

W czerwcu br. Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”. Opracowanie poświęcone jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce (czytaj więcej: NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Zakłady ubezpieczeń). Jeden z rozdziałów raportu dotyczył sektora ubezpieczeń.

W raporcie wskazano, iż najważniejszą pozycję zobowiązań stanowiły rezerwy ubezpieczeń na życie z UFK. W przypadku tych ubezpieczeń zobowiązania zakładów odpowiadały wartości aktywów zgromadzonych w UFK. Wśród pozostałych rezerw zakładów ubezpieczeń na życie dominowały zobowiązania wynikające z umów ubezpieczeń na życie i dożycie, których istotną część stanowiły ubezpieczenia grupowe oraz indywidualnie kontynuowane.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz