MF zanalizowało raporty niefinansowe za 2017 r. Jakie były najczęściej pojawiające się błędy?

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 11-03-2019

26 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, implementująca do polskiego porządku przepisy unijnej dyrektywy 2014/95/UE dot. ujawniania informacji niefinansowych. Ustawa nałożyła na największe spółki i grupy kapitałowe (ok. 300 podmiotów) obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Rok 2017 był pierwszym rokiem sprawozdawczym. W związku z tym Ministerstwo Finansów postanowiło przyjrzeć się tym sprawozdaniom i przedstawić wnioski z ich analizy w specjalnym raporcie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz