KPMG: Aplikacje mobilne - nowe możliwości dla branży ubezpieczeniowej

Dodano: 07-07-2016
Publikator: KPMG
Kategorie :

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPMG, aplikacje mobilne w branży ubezpieczeniowej w Polsce wciąż są mało popularne. Podczas gdy w wybranych krajach Europy wykorzystanie ich w tej branży staje się powoli standardem.

KPMG w raporcie pt. „Ubezpieczenia w zasięgu ręki – czy aplikacje mobilne otworzą nowe możliwości przed ubezpieczycielami w Polsce?” porównał stan rozwoju aplikacji mobilnych oferowanych przez ubezpieczycieli w Polsce z wybranymi rynkami zagranicznymi. Badaniem objęto 49 majątkowych zakładów ubezpieczeń oraz oddziałów działających w Polsce oraz 10 największych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Czechach.

Polska w wielu branżach staje na równi z innym krajami w wykorzystywaniu rozwiązań opartych na aplikacjach mobilnych. Przykładem są banki, które plasują się w czołówce krajów europejskich we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i zastosowaniu aplikacji mobilnych.

Eksperci KPMG wskazali, że w polskiej bankowości konto online i dostęp do niego przez aplikację mobilną stał się już standardem – oferuje je wszystkie 10 największych banków w Polsce. Jak wynika z badania KPMG, w branży ubezpieczeniowej cyfryzacja nie jest jeszcze na tak zaawansowanym poziomie. Jedynie 2 z 10 największych ubezpieczycieli w Polsce oferuje konto online do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednocześnie żadne z nich nie jest dostępne z poziomu aplikacji mobilnej. 4 z 10 największych ubezpieczycieli udostępnia aplikacje mobilne, mają one jednak bardzo ograniczone funkcjonalności.

- Ubezpieczenia są jedną z tych branż, w których technologia umożliwia nowe formy prowadzenia działalności biznesowej i operacyjnej, co w konsekwencji może zupełnie zmienić reguły gry konkurencyjnej na rynku ubezpieczeń. Zmiana działalności poprzez wprowadzenie rozwiązań opartych na aplikacjach mobilnych może być sporym wyzwaniem technologicznym i organizacyjnym dla ubezpieczycieli obecnych w Polsce. Przykładowo 5 lat zajęło wdrożenie obecnej formy mobilnych aplikacji bankowych przez wszystkie 10 największych banków w Polsce. Były one jednak lepiej przygotowane do tego procesu niż branża ubezpieczeniowa – powiedział Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Na francuskim rynku ubezpieczeniowym aż 9 z 10 największych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne posiada aplikację mobilną i wszystkie z nich umożliwiają dostęp do internetowego konta klienta dostępnego na portalu ubezpieczyciela. Eksperci uważają, iż wynika to z przynależności ubezpieczycieli największych do grup bankowych.

- Banki w Polsce są podawane za przykład innowacyjności w Europie, w zakresie wdrożenia obsługi online i aplikacji mobilnych. Jest wielce prawdopodobne, iż wybrane z nich wykorzystają swoje kompetencje w celu poszerzenia działalności na rynku ubezpieczeń – mówi Piotr Siciak, dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce.

Z badań przeprowadzonych przez KPMG wynika, że 84% konsumentów cyfrowych w Polsce, chce mieć możliwość zgłoszenia szkody przez aplikację mobilną. 61% respondentów deklaruje, że w przypadku ofert ubezpieczeń o takich samych parametrach, wybrałoby produkt oferujący dodatkowo możliwość obsługi polisy przez aplikację mobilną. Ponadto, zgłoszenie szkody i oględziny przez aplikację mobilną klienta umożliwia znaczną optymalizację procesu po stronie ubezpieczyciela.

- Aplikacje mobilne postrzegane są jako gadżet istotny jedynie dla konsumenta i przy wysokich kosztach transformacji firmom trudno biznesowo uzasadnić ich wprowadzenie. Sytuacja się zmienia, gdy odkrywamy, iż aplikacje mobilne umożliwiają zasadniczą zmianę działania firmy i otwierają nowe możliwości. Aplikacje mobilne w obecnej formie to historia ostatnich 8 lat, a już dzisiaj smartfon jest urządzeniem, z którym wielu z nas nie rozstaje się przez całą dobę. Wszystko jest tak nowe i zmienia się tak szybko, że często nie ma wzorców zastosowania aplikacji mobilnych w wybranych obszarach. Sukces możliwy jest głównie dla tych, którzy nie boją się zmiany, a ciekawość prowadzi ich do poznawania nowych możliwości i kreowania nowych rozwiązań – powiedział Piotr Kondratowicz, starszy menedżer w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce -  Pomimo tego, iż branża ubezpieczeń jest uważana za wolniej wprowadzającą nowinki technologiczne, nawet ubezpieczyciele w Polsce wprowadzili pierwsze rozwiązania aplikacji mobilnych, które wyznaczają kierunek zmian. Na świecie znane są już przykłady start-upów ubezpieczeniowych, które opierają swoją działalność na kontakcie z klientem jedynie przez aplikacje mobilną, a inne stworzyły produkty ubezpieczeniowe, których nie mogłyby oferować bez aplikacji mobilnych na smartfonach. – dodał.

wstecz