Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Największy optymizm w branży finansowej

Dodano: 22-09-2017
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dot. koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Po raz kolejny najwyższą koniunkturę odnotowują dyrektorzy z sektora finanse i ubezpieczenia, mimo iż opinie te są ostrożniejsze od sygnalizowanych przed miesiącem.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30,5 (przed miesiącem plus 32,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,4% (w sierpniu 36,2%) badanych firm, a jej pogorszenie: 3,9%, tak jak przed miesiącem. Pozostałe spółki wskazują, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz