KNF: zysk sektora bankowego spadł o 15,7 proc.

Dodano: 06-05-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Zysk sektora bankowego za marzec 2016 spadł o 4,3 proc. rdr do wysokości 1,51 mld zł, a w całym pierwszym kwartale tego roku nastąpił spadek o 15,7 proc. rdr do poziomu 3,5 mld zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Wynik z tytułu odsetek w okresie styczeń-marzec 2016 roku wyniósł 9,19 mld zł wobec 8,68 mld zł odnotowanych rok wcześniej.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł w tym okresie 3,13 mld zł wobec 3,29 mld zł w roku 2015.

Koszty działania banku wyniosły 7,75 mld zł; w I kwartale 2015 roku wyniósł 7,03 mld zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły w okresie styczeń-marzec 1,55 mld zł. W analogicznym okresie rok temu uzyskały one wartość 1,74 mld zł.

Tagi: knf, koszt
wstecz