KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2016 r.

Dodano: 16-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 16 lutego 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2016 r. Zaprezentowano w nim podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń zagregowane na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych za III kwartały 2016 r. oraz tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu wraz z próbą wyjaśnienia i uzasadnienia zidentyfikowanych zmian. Jak wynika z raportu, składka przypisana sektora ubezpieczeń na koniec III kwartału 2016 r. wyniosła 40,70 mld zł i była niższa o 0,18 mld zł niż w analogicznym okresie 2015 r.

Składka przypisana brutto w dziale II była wyższa o 14,15% i wyniosła 22,89 mld zł. Nastąpił również wzrost (o 1,32 p.p.) udziału w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń i wynosił 70,40%. W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu II dominowały ubezpieczenia komunikacyjne stanowiące łącznie 58,85% składki działu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz