KNF: Przychody zakładów ubezpieczeń działu II po III kw. 2016 r.

Dodano: 20-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń działu II po III kwartałach 2016 r. wyniosła 22,89 mld zł i w porównaniu ze składką w analogicznym okresie 2015 r. była wyższa o 14,15% (o 2,84 mld zł) – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2016 r.

Jak podano w raporcie, wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano w dziesięciu grupach ubezpieczeń. Największy wystąpił w grupie 10 (OC komunikacyjna) o 1,95 mld zł do poziomu 7,97 mld zł oraz w grupie 3 (auto-casco) o 0,74 mld zł do wartości 4,76 mld zł.

Największy natomiast spadek przypisu składki brutto w dziale II miał miejsce w grupie 13 (OC pozostała), zebrano o 160,18 mln zł mniej składki. Spadek składki powyżej 100 mln zł odnotowano także w grupie 1 (ubezpieczenia wypadku) o 151,12 mln zł oraz w grupie 17 (ochrona prawna) o 113,15 mln zł.

Udział w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń działu II wyniósł 70,40% i był o 1,32 p.p. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Aż 33,3% udziałów przypadło na PZU. Udział STU ERGO Hestia wyniósł 13,69%, TUiR Warta 12,90, TUiR Allianz Polska 5,88% i Generali T.U. 4,63%.

W strukturze ubezpieczeń tego działu dominowały ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i 10). Stanowiły one 58,85% składki przypisanej brutto całego działu z działalności bezpośredniej, przy czym udział ubezpieczeń OC ppm wyniósł 36,84%, natomiast ubezpieczeń auto-casco 22,01%. Na drugim miejscu uplasowały się ubezpieczenia majątkowe (grupa 8 i 9). Łącznie stanowiły one 18,67% składki. Kolejne stanowiły ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (6,97%), odpowiedzialności cywilnej (6,48%) i ubezpieczenia finansowe (5,14%).

Porównując strukturę rynku ubezpieczeń bezpośrednich działu II po III kwartałach 2016 r. z analogicznym okresem 2015 r. należy wskazać, że największy spadek udziału, o 1,66 p.p. zanotowały ubezpieczenia grupy 13 (OC ogólna). Natomiast największy wzrost o 5,38 p.p. dotyczył ubezpieczeń grupy 10 (OC komunikacyjna).

Pełny raport dostępny pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/Images/sektor_ubezpieczen_IIIQ_2016_tcm75-49308.pdf

wstecz