KNF: Przychody zakładów ubezpieczeń działu I z tytułu składki przypisanej brutto po III kw. 2016 r.

Dodano: 17-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Jak już informowaliśmy, w dniu 16 lutego 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2016 r. Dziś przedstawimy omówione w raporcie dane dotyczące przychodów zakładów ubezpieczeń działu I w analizowanym przez KNF okresie.

Po III kwartałach 2016 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 54,25 mld zł. W strukturze przychodów dominuje składka przypisana brutto, która stanowi 75,03% przychodów ogółem. W analizowanym okresie składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 40,70 mld zł i była o 0,44% (0,18 mld zł) niższa, niż w analogicznym okresie 2015 r. Jak wynika z raportu, w dziale I nastąpił spadek składki o 14,48%, natomiast dział II odnotował wzrost przypisu składki o 14,15%.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz