KNF: Odszkodowania i świadczenia wypłacone przez zakłady ubezpieczeń po III kw. 2016 r.

Dodano: 21-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń, po III kwartałach 2016 r., dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto. Stanowiły one 52,64% łącznych kosztów, tj. blisko 27 mld zł (wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów). W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wartość ta zwiększyła się o 1,13 mld zł (4,38%) – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2016 r.

W dziale ubezpieczeń na życie w ciągu trzech kwartałów 2016 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 13,52 mld zł, co stanowi nieco ponad połowę łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń (50,10%). Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 7,21%, tj. o 1,05 mld zł mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz