Jakie są postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa?

Dodano: 24-08-2020
Publikator: Związek Banków Polskich

87 proc. Polaków czuje się bezpiecznie podczas korzystania z bankowości internetowej - wynika z badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Związek Banków Polskich (ZBP).

Zdecydowana większość badanych Polaków nie czuje obaw przy korzystaniu z bankowości internetowej. Mimo to w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami można zauważyć minimalne (1-2 proc.) zmniejszenie zaufania do tego typu bankowości. W 2019 r. przy korzystaniu z bankowości internetowej, zdecydowanie bezpiecznie czuło się 20 proc. ankietowanych (w 2020 r. – 19 proc.), a raczej bezpiecznie 70 proc. (w 2020 r. – 68 proc.).

Banki i instytucje płatnicze są postrzegane jako podmioty, które są najbardziej zobowiązane do zapewniania bezpieczeństwa finansów w sieci. Takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 78 proc. i 31 proc. ankietowanych.

61 proc. Polaków postrzega banki jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa. W stosunku do zeszłego roku jest to wzrost o 2 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: wojsko i policja (35 proc.), firmy technologiczne (28 proc.) i instytucje rządowe (27 proc.). Ubezpieczenia znalazły się na siódmym miejscu z 10 proc. poparciem wśród uczestników badania. Najmniejszym zaufaniem cieszyły się media społecznościowe (7 proc.).

Autorzy raportu postanowili sprawdzić również, jak Polacy dbają o bezpieczeństwo swoich kont bankowych. Jak wynika z badania, w ciągu ostatnich 12 miesięcy hasło do bankowości internetowej zmieniło 37 proc. ankietowanych, a 36 proc. zadeklarowało, że tego nie robiło. Pozostali uczestnicy nie pamiętali czy to robili lub nie korzystali z bankowości internetowej.

63 proc. badanych zadeklarowało, że używa tego samego hasła zarówno do bankowości internetowej, jak i innych kont – takich jak poczta czy media społecznościowe. Aby zabezpieczyć swoje hasła Polacy najczęściej tworzą silne, długie hasła oparte o hasła oparte o ciągi skojarzeń, liczby i znaki specjalne (56 proc. badanych). Jedynie 5 proc. korzysta z menadżerów i generatorów haseł.

wstecz