GUS: W czerwcu najlepsza koniunktura w sekcji usługi finanse i ubezpieczenia

Dodano: 23-06-2016
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

Jak wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednich dwóch miesiącach.

Jednak najbardziej optymistyczne opinie wśród badanych rodzajów działalności, podobne do zgłaszanych w maju, ale nieco lepsze niż w analogicznym miesiącu 2015 roku, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23,5 (przed miesiącem plus 24,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,6% badanych firm, a jej pogorszenie 4,1% (w maju odpowiednio 28,3% i 3,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podaje GUS, bieżący i przewidywany popyt oceniany jest korzystnie, podobnie jak w maju. Diagnozy i prognozy sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, choć gorzej niż w maju; utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają większe od planowanych przed miesiącem redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen, nieco wolniejszego od oczekiwanego w maju.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,0% (przed rokiem 1,8%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (72,5% w czerwcu br., 72,0% przed rokiem). Od września ubiegłego roku rośnie znaczenie bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu – jest to też bariera, której uciążliwość w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wzrosła w największym stopniu (z 29,8% do 44,9%).

Więcej informacji pod adresem:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-w-czerwcu-2016-roku,3,43.html

wstecz