GUS: Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne najbardziej innowacyjne w usługach w latach 2014-2016

Dodano: 03-11-2017
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 27 października 2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016”. Publikacja przedstawia wyniki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. „Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne” okazały się najlepsze wśród przedsiębiorstw usługowych.

Jak podaje GUS, przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu lub nie został do końca tego okresu ukończony.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz