GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w lipcu 2017 r.

Dodano: 21-07-2017
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 21 lipca 2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2017 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, choć opinie te są nieco gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem i przed rokiem.

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27,8. Przed miesiącem było to plus 31,3. Poprawę koniunktury odnotowuje 31,7% badanych firm, pogorszenie natomiast 3,9% (w czerwcu odpowiednio było to 34,7% i 3,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podaje GUS, mimo utrzymujących się, pozytywnych opinii dotyczących popytu, bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż w czerwcu br. Prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Zmniejszają się opóźnienia płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek przewidują mniejsze niż planowano w czerwcu redukcje zatrudnienia. Prognozowany jest niewielki wzrost cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 5,6% (przed rokiem było to 3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (69% w lipcu 2017 r., 73,8% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 39,5% do 48%) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 39,7% do 46,5%), a spadła bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 52,3% do 45,5%).

wstecz