Grupa WDB ze wstępnymi wynikami po Q2 2017. Ponad 8 mln zł przychodu ze sprzedaży

Dodano: 02-08-2017

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przekazał wstępne wyniki finansowe Grupy za I półrocze 2017 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. Grupa uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 8,2 mln zł. Natomiast wypracowany w pierwszej połowie roku zysk wyniósł 706 tys. zł (netto). Po II kw. 2016 r. wskaźniki te były na znacznie niższym poziomie i wynosiły odpowiednio: 6,8 mln zł i 147 tys. zł.

Wyniki te potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową Grupy, która od kilku lat systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 2.442 tys. zł, co daje sumę 12 groszy za 1 akcję. Poprzedni rok Grupa zakończyła z wynikiem finansowym na poziomie 2,48 mln zł. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 2 sierpnia 2017 r.   

Spółka podała, że ostateczne wyniki finansowe po I połowie 2016 r. zostaną przedstawione w raporcie Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi za Q2 2017, który zostanie opublikowany 14 sierpnia 2017 roku.

wstecz