Europ Assistance podsumowuje interwencje w czasie świąt Bożego Narodzenia

Dodano: 29-12-2016
Publikator: Europ Assistance Polska

Europ Assistance Polska podało wyniki dotyczące pomocy udzielonej przez firmę w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Większość interwencji dotyczyła assistance drogowego (83% wszystkich zgłoszeń). 12% przypadków obejmowało udzielenie pomocy medycznej, a 5% wsparcia w domu.

Najczęściej posiadacze pakietów assistance potrzebowali w okresie bożonarodzeniowym wsparcia z powodu kolizji lub wypadku drogowego. Co piąty przypadek dotyczył problemów z silnikiem, a 8% spowodowanych było przebiciem opony.

W zakresie assistance medycznego w większości zgłaszano do EAP roszczenia o zwrot kosztów leczenia (91% zgłoszeń z obszaru assistance medycznego). Z pozostałych interwencji ubezpieczeni najczęściej prosili o umówienie konsultacji z lekarzem.

Wśród interwencji domowych, co druga z nich obejmowała awarię sprzętu domowego. 28% dotyczyło zalania mieszkania oraz 14% zwarcia instalacji elektrycznej. Aż 6% zgłoszeń wynikało z włamania do mieszkania i potrzeby wezwania ślusarza.

Jedynie 3% wszystkich zgłoszeń obejmowało szkody, które wydarzyły się poza granicami Polski. Najwięcej z nich pochodziło z Niemiec (38%). Chociaż, jak wynika ze statystyk Europ Assistance zdarzały się zgłoszenia z Meksyku, Tajlandii czy Panamy. 

Analiza obejmuje interwencje zgłoszone do EAP w okresie od 23 do 27 grudnia 2016 r.

wstecz