#dziękiubezpieczeniom 29,6 mld zł trafiło do poszkodowanych

Dodano: 16-12-2017

Po III kwartałach 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym okresie zakłady ubezpieczeń zebrały 46 mld zł przypisu składki brutto, o 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyniki sektora.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

W dziale II ubezpieczeń po III kw. 2017 r. nastąpił wzrost odszkodowań za skutki żywiołów o 24,4 proc., do 1,2 mld zł. Stanowi to efekt wypłat odszkodowań dla ofiar żywiołów z pierwszej połowy roku.

- Skutki tegorocznych nawałnic przynajmniej częściowo mogą być niwelowane dzięki odszkodowaniom wypłacanym przez ubezpieczycieli. Zgodnie z danymi PIU, w Polsce ubezpieczonych jest około 60 proc. mieszkań i domów - wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek komunikacyjny

W sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych nastąpił wzrost o 8,3 proc. wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń OC ppm., do kwoty 6,3 mld zł. Z kolei, w gr. 3 wypłacono 3,3 mld zł odszkodowań, co stanowi wzrost o 6,7 proc.

- Połowa zakładów ubezpieczeń nadal ma ujemny wynik na OC ppm. Sumarycznie rynek jest rentowny, co jest efektem zeszłorocznych podwyżek cen. To, jak wyglądać będzie dalsza polityka zakładów w kwestii OC, zależy od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości i wartości rezerw finansowych, koniecznych do zawiązania na ten cel – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

W porównaniu do danych z 2016 r. niewiele zwiększyła się składka zebrana w dziale I po III kw. 2017 r. W sumie ubezpieczyciele życiowi uzyskali 18,3 mld zł z tego tytułu, o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast o 11,7 proc. zwiększyła się kwota świadczeń do poziomu 15 mld zł.

- Wzrost składki w ubezpieczeniach na życie to efekt przede wszystkim sprzedaży polis o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zakłady ubezpieczeń na życie po III kw. 2017 r. wypracowały zysk w wysokości 1,8 mld zł. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2017 r. z zyskiem netto prawie 3 mld zł, z czego blisko połowa stanowi dywidendę z PZU Życie SA do PZU SA, ujętą już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych.

W analizowanym okresie ubezpieczyciele przeznaczyli 67 mld zł aktywów na inwestycje w krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. Z kolei 17,1 mld zł aktywów ubezpieczycieli zostało zainwestowane w długoterminowe akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu. Podatek dochodowy za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniósł 876 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 450 mln zł.

wstecz