Comarch zbadał europejski sektor ubezpieczeniowy pod kątem zastosowania mobilnych technologii

Dodano: 27-09-2017
Publikator: Comarch

Comarch przebadał zakłady ubezpieczeń działające na naszym kontynencie. Firma chciała sprawdzić, jak i w jakim stopniu ubezpieczyciele korzystają z mobilnych technologii, bądź jakie planują ich zastosowanie w przyszłości.

– Choć dziś coraz więcej banków obiera strategie nastawione na pierwszeństwo urządzeń mobilnych, ubezpieczyciele raczej nie idą tą samą drogą. A dla większości tych, którzy nią poszli, droga ta była raczej ciernista – podkreśla Mariusz Janczewski, starszy konsultant ubezpieczeniowy z Comarchu. – Zatem dlaczego ubezpieczenia pozostają w tyle za innymi branżami? Tego właśnie chcieliśmy dowiedzieć się rozpoczynając nasze badanie – dodaje ekspert.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Comarch, 43% ubezpieczycieli z Europy oferuje klientom aplikację mobilną, a pozostałe 20% obecnie prowadzi prace nad przygotowaniem takiego narzędzia. Aplikacje mobilne dostarczane przez towarzystwa ubezpieczeń skupiają się na prezentowaniu oferty produktów ubezpieczeniowych oraz obejmują e-usługi takie jak wycena składki, wystawienie polisy czy zgłoszenie szkody. Najczęściej aplikacje te realizowały funkcje takie jak pomoc w nagłych wypadkach oraz zgłaszanie szkód. 

– Z drugiej strony mamy aplikacje dla likwidatorów, koncentrujące się przede wszystkim na informacjach o klientach i polisach, a także na zarządzaniu roszczeniami i dokumentacją, oraz rozwiązania dla agentów, które dostarczają informacji o produktach i klientach – mówi Mariusz Janczewski z Comarch.

Większość badanych (67%) stwierdziło także, że do dystrybucji ubezpieczeń w kanale mobilnym najbardziej pasują produkty oferowane na żądanie oraz krótkoterminowe, które byłyby oparte o zwyczaje i zachowania indywidualnego klienta. Również 33% spółek biorących udział w badaniu było zdania, że obecnie mobilne ubezpieczenia dla małych i średnich firm są niezbędne w ich ofercie. 

Z kolei badani jako obawy związane z rozwojem mobilnego kanału dystrybucji wymienili m.in. ograniczenia starszych systemów czy problemy dot. zachowania bezpieczeństwa.

Raport w języku angielskim jest dostępny do pobrania pod adresem:
https://www.comarch.com/finance/mobile-insurance-report/

wstecz