Branża ubezpieczeniowa z najwyższym wskaźnikiem inwestycyjnym

Dodano: 12-09-2017

83 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższym czasie inwestycje. Największą grupę stanowią zakłady ubezpieczeń. Takie wnioski płyną z badania firm Antal i CBRE „Plany inwestycyjne firm 2017”.

Jako obszary, w który będą inwestować firmy, najczęściej wymieniano technologie, kapitał ludzki, ekspansję geograficzną, rozwój oferty produktowej i usługowej. Aż 60 proc. firm chce przekazać środki na cele związane z rozwojem kadry, tj. wypłatą premii, organizacją szkoleń, wyposażeniem biur i inne benefity. Co ważne, aż 78 proc. przedsiębiorstw chce zwiększyć zatrudnienie w swoich organizacjach, w głównej mierze dotyczy to firm z sektora IT i zarządzających centrami usług wspólnych. Nieco mniej zastanawia się nad ulepszeniem swojej oferty bądź jej rozszerzeniem. Co szósta badana firm zamierza zainwestować w rozwój terytorialny.

Twórcy badania posłużyli się wskaźnikiem Antal Investment Index, który prezentuje stosunek firm do różnych dziedzin inwestycji. Jest to uśredniony poziom inwestycyjny, na jakim znajdują się poszczególne regiony czy branże.

W tegorocznej edycji badania najwyższy wskaźnik osiągnęła branża ubezpieczeniowa (56 proc.). Powyżej 50 proc. uzyskały jeszcze branże: IT i telekomunikacja, bankowość, produkcja przemysłowa, internet, nowe media, e-commerce. Natomiast Antal Investment Index dla wszystkich przedsiębiorstw wyniósł 45 proc.

Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało przeprowadzone w miesiącach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach działających w Polsce.

wstecz